Kato Daisuke - Kato Hoko


41 Seiunsen Tournament Hamamatsu area
R Rule O Swap Alter
1 Yamaguchi - -
JPN Kato Daisuke Win 9min
JPN Kato Hoko Loss 10min
Published by Iio Yoshihiro at 2017-01-23 10:13:44

Return to the tournament

Return to Games