Mei Fan - Zhu Jianfeng


World Championship AT
R Rule O Swap Alter
5 Soosyrv-8 d13 -+ 12,18
CHN Mei Fan Loss 59min
CHN Zhu Jianfeng Win 71min
Published by Ants Soosõrv at 2017-08-09 01:29:51
R Black Result White
1 JPN Kamiya Shunsuke 1 : 0 TPE Lin Shu-Hsuan
1 TPE Chou Huang Yu-Chien 1 : 0 RUS Pavel Makarov
1 TPE Lin Liu-Min 0.5 : 0.5 TPE Lin Huang-Yu
1 JPN Nakamura Shigeru 1 : 0 JPN Nakayama Tomoharu
1 CHN Zhu Jianfeng 0 : 1 CHN Qi Guan
1 RUS Vladimir Sushkov 0.5 : 0.5 CHN Mei Fan
2 CHN Qi Guan 1 : 0 CHN Mei Fan
2 TPE Chou Huang Yu-Chien 0 : 1 TPE Lin Liu-Min
2 TPE Lin Shu-Hsuan 0.5 : 0.5 RUS Pavel Makarov
2 JPN Kamiya Shunsuke 0 : 1 RUS Vladimir Sushkov
2 CHN Zhu Jianfeng 1 : 0 JPN Nakayama Tomoharu
2 JPN Nakamura Shigeru 0 : 1 TPE Lin Huang-Yu
3 TPE Lin Liu-Min 0 : 1 TPE Lin Shu-Hsuan
3 RUS Pavel Makarov 0 : 1 RUS Vladimir Sushkov
3 TPE Lin Huang-Yu 1 : 0 TPE Chou Huang Yu-Chien
3 JPN Kamiya Shunsuke 0.5 : 0.5 CHN Qi Guan
3 CHN Zhu Jianfeng 1 : 0 JPN Nakamura Shigeru
3 CHN Mei Fan 0.5 : 0.5 JPN Nakayama Tomoharu
4 TPE Lin Liu-Min 0 : 1 RUS Vladimir Sushkov
4 RUS Pavel Makarov 1 : 0 CHN Qi Guan
4 TPE Chou Huang Yu-Chien 0 : 1 TPE Lin Shu-Hsuan
4 CHN Zhu Jianfeng 1 : 0 TPE Lin Huang-Yu
4 JPN Kamiya Shunsuke 0.5 : 0.5 JPN Nakayama Tomoharu
4 JPN Nakamura Shigeru 1 : 0 CHN Mei Fan
5 CHN Qi Guan 1 : 0 TPE Lin Liu-Min
5 RUS Pavel Makarov 0 : 1 JPN Nakayama Tomoharu
5 TPE Lin Huang-Yu 0 : 1 TPE Lin Shu-Hsuan
5 CHN Mei Fan 0 : 1 CHN Zhu Jianfeng
5 TPE Chou Huang Yu-Chien 0 : 1 RUS Vladimir Sushkov
5 JPN Nakamura Shigeru 0.5 : 0.5 JPN Kamiya Shunsuke
6 TPE Lin Liu-Min 0 : 1 JPN Nakayama Tomoharu
6 TPE Lin Huang-Yu 0 : 1 CHN Mei Fan
6 TPE Lin Shu-Hsuan 0 : 1 RUS Vladimir Sushkov
6 JPN Nakamura Shigeru 1 : 0 RUS Pavel Makarov
6 JPN Kamiya Shunsuke 0 : 1 CHN Zhu Jianfeng
6 TPE Chou Huang Yu-Chien 0 : 1 CHN Qi Guan
7 JPN Kamiya Shunsuke 0.5 : 0.5 CHN Mei Fan
7 JPN Nakamura Shigeru 1 : 0 TPE Lin Liu-Min
7 TPE Lin Shu-Hsuan 1 : 0 CHN Qi Guan
7 RUS Pavel Makarov 0 : 1 CHN Zhu Jianfeng
7 RUS Vladimir Sushkov 1 : 0 TPE Lin Huang-Yu
7 TPE Chou Huang Yu-Chien 1 : 0 JPN Nakayama Tomoharu
8 JPN Nakayama Tomoharu 0 : 1 TPE Lin Shu-Hsuan
8 CHN Mei Fan 1 : 0 RUS Pavel Makarov
8 CHN Qi Guan 0 : 1 RUS Vladimir Sushkov
8 JPN Kamiya Shunsuke 1 : 0 TPE Lin Huang-Yu
8 TPE Lin Liu-Min 0 : 1 CHN Zhu Jianfeng
8 TPE Chou Huang Yu-Chien 0 : 1 JPN Nakamura Shigeru
9 TPE Lin Shu-Hsuan 0 : 1 JPN Nakamura Shigeru
9 CHN Qi Guan 0.5 : 0.5 TPE Lin Huang-Yu
9 TPE Chou Huang Yu-Chien 0 : 1 CHN Zhu Jianfeng
9 RUS Vladimir Sushkov 0.5 : 0.5 JPN Nakayama Tomoharu
9 JPN Kamiya Shunsuke 1 : 0 RUS Pavel Makarov
9 CHN Mei Fan 0.5 : 0.5 TPE Lin Liu-Min
10 TPE Lin Shu-Hsuan 1 : 0 CHN Zhu Jianfeng
10 JPN Nakamura Shigeru 0.5 : 0.5 RUS Vladimir Sushkov
10 JPN Kamiya Shunsuke 0.5 : 0.5 TPE Lin Liu-Min
10 TPE Lin Huang-Yu 1 : 0 RUS Pavel Makarov
10 JPN Nakayama Tomoharu 0.5 : 0.5 CHN Qi Guan
10 TPE Chou Huang Yu-Chien 0 : 1 CHN Mei Fan
11 TPE Chou Huang Yu-Chien 0 : 1 JPN Kamiya Shunsuke
11 TPE Lin Huang-Yu 0 : 1 JPN Nakayama Tomoharu
11 RUS Pavel Makarov 0 : 1 TPE Lin Liu-Min
11 CHN Mei Fan 0 : 1 TPE Lin Shu-Hsuan
11 CHN Qi Guan 1 : 0 JPN Nakamura Shigeru
11 RUS Vladimir Sushkov 1 : 0 CHN Zhu Jianfeng

Return to the tournament

Return to Games