2016 Summer TRF Cup, Dan-level Group


Place: Taipei, Chinese Taipei

Rule: Soosyrv-8 Rated: Yes

Date: 2016-08-27 - 2016-08-27

See Games (40)

Players: Chen Ko-Han, Chen Kuo-Hui, Chen Yu-Cheng, Chiang Teng-Hui, Chou Huang Yu-Chien, Fang Jui-Tien, Feng Sheng-Yu, Hsieh Jung-Kuo, Hsu Chung-Yi, Huang Sheng-Hsun, Huang Yen-Hua, Kuo Sheng-Pin, Liao Jun-Yen, Lin Liu-Min, Lin Shih-Pin, Lin Shu-Hsuan, Lu Wei-Yuan

Information:

Swiss System 5 rounds
time rule: 30min + 30sec/move Fischer System


Return to Tournaments