Wu Chih-Chung - Wang Yuxuan


2nd NTU Renju Championship
R Rule O Swap Alter
1 RIF d8 + g9
TPE Wu Chih-Chung Loss 4min
CHN Wang Yuxuan Win 15min
Published by Lin Shu-Hsuan at 2016-08-07 10:25:17

Return to the tournament

Return to Games