Saito Kai - Kato Hoko


40 Souryusen Tournament Hamamatsu area
R Rule O Swap Alter
3 Yamaguchi
JPN Saito Kai Win
JPN Kato Hoko Loss
Published by Iio Yoshihiro at 2016-07-11 08:01:58

Return to the tournament

Return to Games