Kawada Miki - Kato Hoko


40 Souryusen Tournament Hamamatsu area
R Rule O Swap Alter
2 Yamaguchi d1 - 7
JPN Kawada Miki Win
JPN Kato Hoko Loss
Published by Iio Yoshihiro at 2016-07-11 07:41:11

Return to the tournament

Return to Games