Kato Hoko - Inoue Katsumi


40 Souryusen Tournament Hamamatsu area
R Rule O Swap Alter
1 Yamaguchi i6 - ?
JPN Kato Hoko Loss 39min
JPN Inoue Katsumi Win 7min
Published by Iio Yoshihiro at 2016-07-11 07:35:32

Return to the tournament

Return to Games