Koyama Jun - Kamiya Shunsuke


54 Meijinsen Qualification East Japan area 2nd round
R Rule O Swap Alter
2 Yamaguchi i7 - 6,7,13,18,41
JPN Koyama Jun Win 51min
JPN Kamiya Shunsuke Loss 72min
Published by Iio Yoshihiro at 2016-06-20 08:54:36

Return to the tournament

Return to Games