Mikhail Lapshin - Sergey Smirnov


Volga regional tournament
R Rule O Swap Alter
1 RIF i5 - 7
RUS Mikhail Lapshin Loss
RUS Sergey Smirnov Win
Published by Alexey Skuridin at 2016-03-11 14:22:56

Return to the tournament

Return to Games