Kato Hoko - Fujita Yudai


40 Seiunsen Tournament Hamamatsu area
R Rule O Swap Alter
1 Yamaguchi
JPN Kato Hoko Loss
JPN Fujita Yudai Win
Published by Iio Yoshihiro at 2016-01-21 08:23:49

Return to the tournament

Return to Games