Lin Shu-Hsuan - Lin Shih-Pin


7th Taiwan Meijinsen Match
R Rule O Swap Alter
1 Yamaguchi d1 + 6,9,j9
TPE Lin Shu-Hsuan Loss 139min
TPE Lin Shih-Pin Win 128min
Published by Lin Huang-Yu at 2015-12-19 05:03:39

Return to the tournament

Return to Games