Chen Ko-Han - Lin Huang-Yu


7th Taiwan Meijinsen Tournament
R Rule O Swap Alter
1 Yamaguchi d5 + 8,11,28
TPE Chen Ko-Han Loss 66min
TPE Lin Huang-Yu Win 59min
Published by Lin Huang-Yu at 2015-11-08 08:56:43

Return to the tournament

Return to Games