Chiang Teng-Hui - Chen Kuo-Hui


7th Taiwan Meijinsen Qualification, Northern Area
R Rule O Swap Alter
2 Yamaguchi d1 + 6,7,j8,j9
TPE Chiang Teng-Hui Loss 9min
TPE Chen Kuo-Hui Win 4min
Published by Lin Huang-Yu at 2015-10-24 17:15:01

Return to the tournament

Return to Games