Lin Huang-Yu - Chen Ya-Hui


7th Taiwan Meijinsen Qualification, Northern Area
R Rule O Swap Alter
2 Yamaguchi d5 + 7,13,f7
TPE Lin Huang-Yu Win 11min
TPE Chen Ya-Hui Loss 28min
Published by Lin Huang-Yu at 2015-10-24 17:12:28

Return to the tournament

Return to Games