Chen Kuo-Hui - Lu Wei-Yuan


7th Taiwan Meijinsen Qualification, Northern Area
R Rule O Swap Alter
1 Yamaguchi d9 + 21
TPE Chen Kuo-Hui Loss 37min
TPE Lu Wei-Yuan Win 27min
Published by Lin Huang-Yu at 2015-10-24 15:57:11

Return to the tournament

Return to Games