Yevgenia Kareyeva - Yelena Chizhkina


Nizhny Novgorod - Open
R Rule O Swap Alter
5 RIF d3 - 7
RUS Yevgenia Kareyeva Loss
RUS Yelena Chizhkina Win
Published by Alexey Skuridin at 2021-10-26 10:13:09
R Black Result White
1 RUS Evgeny Dukhno 0 : 1 RUS Igor Sinyov
1 RUS Mikhail Kozhin 1 : 0 RUS Olga Kocheshkova
1 RUS Alexey Skuridin 1 : 0 RUS Sergey Shalnov
2 RUS Yelena Chizhkina 0 : 1 RUS Vladislav Rusin
2 RUS Artur Gorshenkov 0 : 1 RUS Mikhail Kozhin
2 RUS Maxim Karasyov 1 : 0 RUS Igor Sinyov
2 RUS Sergey Shevelyov 1 : 0 RUS Alexandr Osepjants
3 RUS Alexey Skuridin 0 : 1 RUS Mikhail Kozhin
3 RUS Sergey Shalnov 0 : 1 RUS Igor Sinyov
3 RUS Alexey Ivanov 0 : 1 RUS Maxim Karasyov
3 RUS Artur Gorshenkov 1 : 0 RUS Evgeny Dukhno
4 RUS Artur Gorshenkov 1 : 0 RUS Yury Provorov
4 RUS Alexey Ivanov 0 : 1 RUS Sergey Olyunin
4 RUS Maxim Karasyov 0 : 1 RUS Mikhail Kozhin
4 RUS Vladislav Rusin 0 : 1 RUS Igor Sinyov
4 RUS Yevgenia Kareyeva 0 : 1 RUS Alexey Skuridin
4 RUS Sergey Shevelyov 1 : 0 RUS Yelena Chizhkina
5 RUS Alexandr Osepjants 1 : 0 RUS Evgeny Dukhno
5 RUS Yevgenia Kareyeva 0 : 1 RUS Yelena Chizhkina
5 RUS Sergey Shevelyov 0 : 1 RUS Igor Sinyov
5 RUS Artur Gorshenkov 0 : 1 RUS Alexey Skuridin
5 RUS Maxim Karasyov 0 : 1 RUS Vladislav Rusin
5 RUS Mikhail Kozhin 0.5 : 0.5 RUS Sergey Olyunin
6 RUS Maxim Karasyov 0 : 1 RUS Sergey Shevelyov
6 RUS Mikhail Kozhin 1 : 0 RUS Igor Sinyov
6 RUS Sergey Olyunin 0 : 1 RUS Alexey Skuridin
7 RUS Igor Sinyov 1 : 0 RUS Sergey Olyunin
7 RUS Olga Kocheshkova 1 : 0 RUS Sergey Shalnov
7 RUS Vladislav Rusin 0 : 1 RUS Alexey Skuridin
7 RUS Alexey Ivanov 0 : 1 RUS Sergey Shevelyov
8 RUS Vladislav Rusin 1 : 0 RUS Alexandr Osepjants
8 RUS Alexander Lonin 1 : 0 RUS Yelena Chizhkina
8 RUS Sergey Olyunin 0 : 1 RUS Artur Gorshenkov
8 RUS Igor Sinyov 1 : 0 RUS Alexey Skuridin
9 RUS Vladislav Rusin 0 : 1 RUS Alexander Lonin
9 RUS Mikhail Kozhin 1 : 0 RUS Alexey Ivanov
9 RUS Alexey Skuridin 1 : 0 RUS Sergey Shevelyov
9 RUS Igor Sinyov 1 : 0 RUS Artur Gorshenkov
9 RUS Sergey Olyunin 1 : 0 RUS Yury Provorov

Return to the tournament

Return to Games