Tanno Yoshitaka - Koseki Kenshou


32nd Aomori Championship
R Rule O Swap Alter
1 Yamaguchi + i8
JPN Tanno Yoshitaka Win 30min
JPN Koseki Kenshou Loss 30min
Published by Kobayashi Koichi at 2015-07-07 05:09:18

Return to the tournament

Return to Games