Hirono Masakazu - Kusajima Masato


Sendai Memorial Cup
R Rule O Swap Alter
4 Yamaguchi i1 - 1
JPN Hirono Masakazu Loss 13min
JPN Kusajima Masato Win 15min
Published by Kobayashi Koichi at 2015-04-04 05:54:07

Return to the tournament

Return to Games