Miura Hitoshi - Hirono Masakazu


7th Tohoku Championship
R Rule O Swap Alter
4 Yamaguchi i8 - 6,11
JPN Miura Hitoshi Win 30min
JPN Hirono Masakazu Loss 24min
Published by Kobayashi Koichi at 2015-04-15 01:50:28

Return to the tournament

Return to Games