Li Si-Bao - Huang Yen-Hua


2015 Spring TRF Cup
R Rule O Swap Alter
4 Yamaguchi i12 + 7
TPE Li Si-Bao Loss 15min
TPE Huang Yen-Hua Win 7min
Published by Lin Huang-Yu at 2015-03-15 13:24:41

Return to the tournament

Return to Games