Chiang Teng-Hui - Li Si-Bao


2015 Spring TRF Cup
R Rule O Swap Alter
2 Yamaguchi d2 + 6,7
TPE Chiang Teng-Hui Loss 13min
TPE Li Si-Bao Win 12min
Published by Lin Huang-Yu at 2015-03-15 12:35:48

Return to the tournament

Return to Games