Sergey Shevelyov - Sergey Olyunin


Nizhny Novgorod Open
R Rule O Swap Alter
9 RIF i12 + 7
RUS Sergey Shevelyov Loss
RUS Sergey Olyunin Win
Published by Alexey Skuridin at 2020-12-05 20:19:09

Return to the tournament

Return to Games