Ono Takayuki - Nakamura Shigeru


15 Kanto Renju Emperor Tournament 2nd round
R Rule O Swap Alter
2 Yamaguchi i1 - -
JPN Ono Takayuki Loss 32min
JPN Nakamura Shigeru Win 29min
Published by Iio Yoshihiro at 2015-03-28 10:17:58

Return to the tournament

Return to Games