Kamiya Shunsuke - Sugawara Shinji


15 Kanto Renju Emperor Tournament 1st round
R Rule O Swap Alter
1 Yamaguchi
JPN Kamiya Shunsuke Win
JPN Sugawara Shinji Loss
Published by Iio Yoshihiro at 2015-03-28 09:56:47

Return to the tournament

Return to Games