15 Kanto Renju Emperor Tournament 1st round


Place: Tokyo, Japan

Rule: Yamaguchi Rated: Yes

Date: 2014-10-26 - 2014-10-26

See Games (25)

Players: Fukui Nobuhiro, Ishitani Shin-ichi, Iwano Fumio, Kamiya Shunsuke, Kato Yasuhiro, Maruta Hiroki, Nakamura Souta, Okabe Hiroshi, Ono Takayuki, Sugawara Shinji, Tada Ayako, Tomobe Katsuhiro


Return to Tournaments