Miura Hitoshi - Hirono Masakazu


6th Tohoku Championship
R Rule O Swap Alter
4 Yamaguchi i12 + 7,9
JPN Miura Hitoshi Loss 5min
JPN Hirono Masakazu Win 5min
Published by Kobayashi Koichi at 2014-04-23 14:45:16

Return to the tournament

Return to Games