Yevgenia Kareyeva - Dmitry Gorokhov


21st Nizhny Novgorod Championship
R Rule O Swap Alter
5 RIF d3 - 9
RUS Yevgenia Kareyeva Loss 51min
RUS Dmitry Gorokhov Win 28min
Published by Alexey Skuridin at 2007-06-24 13:12:03

Return to the tournament

Return to Games