Lin Shu-Hsuan - Lin Huang-Yu


5th Taiwan Meijinsen Match
R Rule O Swap Alter
1 Yamaguchi d4 - 8,9,j6,j7,k8
TPE Lin Shu-Hsuan Loss 129min
TPE Lin Huang-Yu Win 121min
Published by Lin Huang-Yu at 2014-01-04 05:19:00

Return to the tournament

Return to Games