Chen Ya-Hui - Chen Ko-Han


5th Taiwan Meijinsen Tournament
R Rule O Swap Alter
1 Yamaguchi d11 - 10
TPE Chen Ya-Hui Loss 46min
TPE Chen Ko-Han Win 24min
Published by Lin Huang-Yu at 2013-12-21 02:05:27

Return to the tournament

Return to Games