Koseki Kenshou - Tanno Yoshitaka


32 Aomori Meijinsen
R Rule O Swap Alter
1 Yamaguchi d7 + i9
JPN Koseki Kenshou Loss 10min
JPN Tanno Yoshitaka Win 28min
Published by Kobayashi Koichi at 2013-11-25 01:52:49

Return to the tournament

Return to Games