Kamiya Shunsuke - Okabe Hiroshi


14 Kanto Renju Emperor Tournament 2nd round
R Rule O Swap Alter
5 Yamaguchi i1 - 1
JPN Kamiya Shunsuke Draw 41min
JPN Okabe Hiroshi Draw 27min
Published by Okabe Hiroshi at 2013-12-23 09:11:36

Return to the tournament

Return to Games