Kugizaki Michihiko - Kato Daisuke


37 Souryusen Tournament Hamamatsu area
R Rule O Swap Alter
5 Yamaguchi d12 + 7
JPN Kugizaki Michihiko Loss
JPN Kato Daisuke Win
Published by Iio Yoshihiro at 2013-07-08 08:09:54

Return to the tournament

Return to Games