Liu Yi-Chung - Lin Shu-Hsuan


2012 Winter TRF Cup, Low-dan Group
R Rule O Swap Alter
4 Yamaguchi d3 - 7,20
TPE Liu Yi-Chung Loss 18min
TPE Lin Shu-Hsuan Win 20min
Published by Lin Huang-Yu at 2013-04-22 09:33:12

Return to the tournament

Return to Games