Liu Yi-Chung - Cheng Yu-Han


2012 Winter TRF Cup, Low-dan Group
R Rule O Swap Alter
1 Yamaguchi d2 - 6,7,17,i9,j9
TPE Liu Yi-Chung Win 9min
TPE Cheng Yu-Han Loss 11min
Published by Lin Huang-Yu at 2013-04-22 08:49:55

Return to the tournament

Return to Games