Hirono Masakazu - Suzuki Rin


5th Tohoku Championship
R Rule O Swap Alter
5 Yamaguchi i11 - 7,16
JPN Hirono Masakazu Draw 30min
JPN Suzuki Rin Draw 30min
Published by Kobayashi Koichi at 2013-04-17 05:50:04

Return to the tournament

Return to Games