Hirono Masakazu - Miura Hitoshi


5th Tohoku Championship
R Rule O Swap Alter
2 Yamaguchi i8 + 6,17
JPN Hirono Masakazu Win 30min
JPN Miura Hitoshi Loss 30min
Published by Kobayashi Koichi at 2013-04-17 04:55:41

Return to the tournament

Return to Games