400 years of Tyumen


Place: Tyumen, Russian Renju Association

Rule: Gomoku - pro Rated: No

Date: 1986-04-30 - 1986-05-03

See Photos (2)

Information:

High league, Swiss system, 14 participants, 6 double rounds (12 games)
1. Sergey Chernov (Moscow) 11.5
2. Mikhail Lomakin (Tyumen) 8
3. Sergey Grigorenko (Tyumen) 8
4. Andrey Garanin (Tyumen) 7
5. Oleg Bochkaryov (Tyumen) 7
6. Aman Abilkenov (Tyumen) 7
7. Albert Pevzner (Tyumen) 6
8. Evgeny Ignatenko (Sverdlovsk) 5.5
9. Oleg Tupicyn (Tyumen) 5.5
10. M. Kadyrov (Sverdlovsk) 5
11. Alexander Kurochkin (Tyumen) 4.5
12. Alexander Saranchin (Tyumen) 4
13. Sergey Demidov (Sverdlovsk) 3.5
14. Igor Rychkov (Tyumen) 1


Return to Tournaments