Wen Shun-Kuang - Chen Ko-Han


4th Taiwan Meijinsen Tournament
R Rule O Swap Alter
3 Yamaguchi d1 + 6,8,9,11
TPE Wen Shun-Kuang Loss 18min
TPE Chen Ko-Han Win 12min
Published by Lin Huang-Yu at 2012-12-01 07:09:11

Return to the tournament

Return to Games