Wen Shun-Kuang - Lin Shu-Hsuan


4th Taiwan Meijinsen Tournament
R Rule O Swap Alter
1 Yamaguchi d4 + 6,7,9,20
TPE Wen Shun-Kuang Loss 47min
TPE Lin Shu-Hsuan Win 33min
Published by Lin Huang-Yu at 2012-12-01 01:56:44

Return to the tournament

Return to Games