Kobayashi Koichi - Kato Yasuhiro


12 Kanto Renju Emperor Tournament 1st round
R Rule O Swap Alter
4 Yamaguchi i5 -
JPN Kobayashi Koichi Win 19min
JPN Kato Yasuhiro Loss 8min
Published by Kobayashi Koichi at 2012-03-17 07:38:59

Return to the tournament

Return to Games