Chiang Yuan-Tai - Chiang Ping-Hung


Taipei World Championship Qualification Tournament
R Rule O Swap Alter
5 Yamaguchi d7 + 6,i9
TPE Chiang Yuan-Tai Loss 24min
TPE Chiang Ping-Hung Win 11min
Published by Lin Huang-Yu at 2011-04-27 03:12:39

Return to the tournament

Return to Games