Yokono Yoshiki - Hirono Masakazu


3rd Tohoku Championship
R Rule O Swap Alter
4 Yamaguchi i5 + -
JPN Yokono Yoshiki Loss 20min
JPN Hirono Masakazu Win 20min
Published by Tamada Yoichi at 2011-03-03 06:44:19

Return to the tournament

Return to Games