Volga regional tournament - 1987


Place: Samara, Russian Renju Association

Rule: RIF Rated: Yes

Date: 1987-08-16 - 1987-08-21

See Games (28)

See Photos (4)

Players:

RUS Russian Renju Association: Leonid Ayupov, Dmitriy Azov, Vladimir Ermakov, Sergey Filippov, A Gainetdinov, Sergey Gruzin, Robert Ibatullin, Vladimir Ivanyushin, Dmitrii Kalyakin, Mikhail Kozhin, Andrey Krupikov, A. Makarov, Mark Melman, Alexander Milevsky, Andrey Pavinich, Mikhail Sobolev, Andrey Sokolsky, Gennady Yakovlev
UZB Uzbekistan: Nikolay Mikhailov


Return to Tournaments