7 Zhigulyovsk championship


Place: Zhigulyovsk, Russian Renju Association

Rule: RIF Rated: Yes

Date: 1994-12-01 - 1994-12-23

See Games (33)

Players: Konstantin Chingin, Andrey Eluferyev, Dmitri Kabanov, Danila Makeyev, Sergey Melnikov, Stepan Peskov, Dmitry Salnikov, Alexey Varavin, Andrey Zharinov


Return to Tournaments