Participants of The 1st USSR team championship

Uploaded by Alexey Skuridin on 2020-08-26 11:08:54


Category: Tournament

Tournament: 1 USSR team championship

People: Gennady Beloutov, Arilds Bethers, Oleg Bezkrovny, Mikhail Biryukov, Alexander Brusnikin, Sergey Kalashnik, Gundars Kaminskis, Viktor Korobtsev, Viktor Kurochkin, Yury Malikov, Petr Malyshev, Sergey Maslyaev, Vairis Mucenieks, Konstantin Nikonov, Alexey Pavlov, Igor Sinyov, Alexander Stolper, Alexander Terteryan, Gundars Uzhulis, Evgeny Zabrodin

Comment:

1 USSR team championship (Riga Latvia, May 1984)
From the left:
Korobtsev Viktor (Tomsk Russia)
Bethers Arilds (Seja Latvia)
Stolper Alexander (Luhansk Ukraine)
Beloutov Gennady (Saint Petersburg Russia)
Brusnikin Alexander (Penza Russia)
Mucenieks Vairis (Riga Latvia)
Pavlov Alexey (Kiev Ukraine)
Sinyov Igor (Moscow Russia)
Nikonov Konstantin (Elektrostal Russia)
Malyshev Petr (Kiev Ukraine)
Kaminskis Gundars (Riga Latvia)
Terteryan Alexander (Voronezh Russia)
Maslyaev Sergey (Moscow Russia)
Biryukov Mikhail (Moscow Russia)
Uzhulis Gundars (Riga Latvia)
Zabrodin Evgeny (Moscow Russia)
Bezkrovny Oleg (Kiev Ukraine)
Kalashnik Sergey (Tomsk Russia)
??? ???
Kurochkin Viktor (Tomsk Russia)
Malikov Yury (Luhansk Ukraine)


Return to Photos