On the Arctic circle

Uploaded by Alexey Skuridin on 2017-07-24 15:02:05


Category: Travel

Tournament: Youth World Championship

People: Stepan Grishnin, Maxim Karasyov, Olga Kocheshkova, Sergey Shevelyov, Alexey Skuridin

Comment:

2000. On the way to the Youth World Championship. Rovaniemi (Finland)
Shevelyov Sergey (Nizhny Novgorod Russia)
Kocheshkova Olga (Nizhny Novgorod Russia)
Skuridin Alexey (Nizhny Novgorod Russia)
Karasyov Maxim (Nizhny Novgorod Russia)
Grishnin Stepan (Nizhny Novgorod Russia)


Return to Photos