Volga-85

Uploaded by Alexey Skuridin on 2016-06-26 19:58:12


Category: Tournament

Tournament: Volga regional tournament. 1985.

People: Evgeny Arjutkin, Gennadi Atreschenkov, Mikhail Biryukov, Vladimir Ermakov, Vladimir Filinov, Sergey Filippov, Sergey Maslyaev, Mark Melman, Kirill Moiseyev, Sergey Perepljotchikov, Mikhail Shavarin, Alexey Skuridin, Sergey Smirnov, Mikhail Sobolev, Andrey Sokolsky, Alexander Terteryan

Comment:

Volga regional tournament. 1985. (Ulyanovsk Russia, August 1985)


Return to Photos