Moscow open. Round 6

Uploaded by Yuriy Tarannikov on 2008-06-14 20:54:32


Category: Tournament

Tournament: Moscow Open

People: Viktor Golosov, Maxim Karasyov, Mikhail Kozhin, Konstantin Nikonov, Nikolay Poltaratsky, Vladimir Semyonov, Vladimir Sinitsyn, Karen Sirategyan


Return to Photos