Moscow Open. Round 5

Uploaded by Yuriy Tarannikov on 2008-06-14 20:49:00


Category: Tournament

Tournament: Moscow Open

People: Viktor Golosov, Maxim Karasyov, Mikhail Kozhin, Alexander Mikhailov, Vladimir Semyonov


Return to Photos