Moscow Open. Round 4 is starting

Uploaded by Yuriy Tarannikov on 2008-06-13 21:01:18


Category: Tournament

Tournament: Moscow Open

People: Viktor Golosov, Andrey Klimakov, Pavel Makarov, Natalya Nikonova, Igor Sinyov

Comment:

Igor Sinyov studies the tournament regulation.


Return to Photos